OKG AB

Än en gång har OKG valt att hyra in oss under 6 månader för drift och underhåll av intrångsskyddet.