Wi-Fi som tjänst

Mönsterås Kommun har valt oss som leverantör av Wi-Fi för Mönsterås Turistbyrå, gästhamn och ställplatser för husbil. Det stod mellan oss och Telia som leverantör för tjänsten och vi kan …