ABC Karossen

ABC Karossen har valt att hyra in en resurs från oss heltid för att stärka deras organisation gällande fordonsel. Fredrik kommer göra förberedande chassie-el samt slutmontage på nya Hemglassbilar, Statoil-hyrbilar samt OK/Q8-hyrbilar.