Information till våra kunder om insamling av personuppgifter

Inledning:
Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som företag är vi då skyldiga att informera våra kunder om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag! 

Uppgifter som registreras:
De uppgifter vi samlar in är namn, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress, och i vissa fall ett fotografi (t.ex. vid rekryteringar). Personnummer samlas in vid enstaka tillfällen vid affärer med nya kunder, dock raderas detta så snart fakturan blivit betald och en normal kundrelation etablerats. När du lämnar in din dator för service, behöver du i vissa fall även lämna ditt lösenord. Detta raderas från vår databas, direkt när du hämtat ut din dator.

Rättslig grund:
Enligt bokföringslagen samlar vi in adressuppgifter om alla våra kunder i syfte att kunna fakturera dig för utfört arbete.

Intresseavvägning:
Vi kan komma att skicka information och erbjudanden till dig vid enstaka tillfällen. Du kan när som helst avsäga dig att ta emot information från oss.

Mottagare av uppgifter:
Vi lämnar inte över några personuppgifter till tredje part, förutom om du tex har tjänster såsom hemsida, epost, online-backup eller andra licenser, där informationen inte lagras lokalt hos oss. Samtliga leverantörer som vi anlitar för dessa tjänster, är ålagda att följa GDPR, som vi själva måste göra. 

Överföring av uppgifter till tredje land:
Ingen data sparas eller överförs av oss till tredje land (dvs ett land utanför EU/EES).

Lagringstid:
Personuppgifterna sparas bara av oss så länge bokföringslagen kräver detta (7 år), därefter raderas dessa. 

Automatiserat beslutsfattande:
Vi tillämpar inte något automatiserat förfarande avseende personuppgifter.

Dina rättigheter:
Du har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig, helt kostnadsfritt. Du har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa. Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att inge eventuellt klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig är:  Aspequist IT-Group AB
                      kontaktperson: Hasse Aspequist 
                                              tel: 0499-714141
                                       e-post: hasse@aspequist.com