Miljö

Miljöpolicyn innebär att arbete på kontor och i anläggningar utförs på ett miljövänligt sätt så att inte människor, natur eller miljö utsätts för skador.

 

Det innebär att:

Q  Prioritera produkter / tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Q  Minska materialförbrukningen genom ökad återanvändning och återvinning.

Q  Minska energianvändningen och om möjligt använda förnyelsebar energi.

Q  Tillse att hänsyn tas till miljöfrågor vid projektering.

Q  Goda tjänster och god service skall till avtalade villkor utgöra den övergripande målsättningen för företagets kvalitetspolicy.

 

Kvalitet

Goda tjänster och god service skall till avtalade villkor utgöra den övergripande målsättningen för företagets kvalitetspolicy.

 

Det innebär att:

Q  Uppfylla avtal och utlovad prestanda.

Q  Uppfylla krav i tillämpliga lagar, normer och föreskrifter.

Q  Uppfylla de krav som kan anses följa god teknisk standard.

Q  Då kraven används för avsett ändamål och enligt gängse och givna regler, erbjuda betryggande säkerhet mot skador på person och egendom.

Q  Möta det avsedda marknadsområdets anspråk.

Q  Leverera den bästa lösningen så att det utgör en anledning att välja Aspequist IT-Group