Monsterhack 2016

Vi har än en gång fått förtroendet att drifta nätverket för MONSTERHACK 2016!

Detta tycker vi är riktigt roligt och tar det som en kvittens på ett bra utfört jobb 2015. LANet kommer att äga rum 31 Mars till 3 april i Blomstermåla Folkets Hus.