OKG AB

Idag har OKG AB fått ytterligare 25 stycken hårddiskar levererade till några av sina IBM-servrar, dom är “refurbished” pga att det är en utgående modell.