OKG AB gör en rambeställning

OKG AB gör en rambeställning gällande avhjälpande underhåll och kompetensöverföring i system gällande kommunikation och fysiskt skydd.

Detta välkomnar vi och ser det som ett bevis på att vi är det lilla företaget med bred kompetens och stor erfarenhet av komplexa system!