Affärsidé och framgångsfaktorer

Aspequist IT-Group AB skall sälja tjänster som gör att mindre företag slipper ha sin en egen IT avdelning.

Vi ska utveckla och öka produktiviteten inom IT hos de företag som anlitar oss.

Vi ska sälja kompetens samt produkter, material och förbrukningsvaror från väl utvalda leverantörer till våra kunder, i vår närhet.

 

Aspequist IT-Group AB startade som Bankebergs Allservice 2006 av Hans Aspequist. Därifrån har vi utvecklats positivt, och det var naturligt för oss att bolagsändra till AB april 2011, och skapade då Aspequist IT-Consulting AB.

April 2012 väljer vi att namnändra till Aspequist IT-Group AB för att möta framtidens utmaningar med nya samarbetspartners.

Aspequist IT-Group AB erbjuder tjänster till företag inom området teknik. Vi har en bred teknisk kompetens.

Vi kan till exempel bli teknikavdelningen på ditt företag till en rimlig kostnad, vi kan vara Ert bollplank i utvecklingen, vi kan ta helhetsansvar över datorer, nätverk, kommunikation, Larm och tidsdistrubution.

Vi kan sköta det tekniska underhållet samt utveckling av er maskinpark.