Programmering av PMR hos Scania

Fick en liten beställning av omprogrammering av en kommunikationsradio på Scania i Oskarshamn. Det var en truck med fast monterad radio som saknade en kanal för den repeater vi tidigare levererat och driftsatt.