Räddningstjänsten Mönsterås

Räddningstjänsten i Mönsterås har valt oss som installatör av en Rakelenhet i ett av deras fordon samt bett om att utreda om extern GPS-antenn i två stycken fordon på stationen i Ålem.