Räddningstjänsten Oskarshamn

Idag köpte Räddningstjänsten Oskarshamn ett timbanksavtal om 50 timmar tillägnat fordonsinstallationer.