Sponsringssamarbeten ingås med verksamheter där Aspequist IT-Group AB bedömer att det finns en naturlig koppling till företaget och dess verksamhet samt att målen för den sponsrade verksamheten inte strider mot företagets egna. Aktiviteterna ska huvudsakligen vara kopplade till närområdet, det vill säga Kalmar Län. I undantagsfall ingås sponsringssamarbeten med regionala eller nationella verksamheter.

>  Mönsterås Handbollsklubb

>  RS Simpevarp

>  Sandbäckhults IBK

För att ansöka om sponsring, skicka ett mail.

 Ansökan om sponsring kan även skickas till:

Aspequist IT-Group AB, Sponsringsansvarig, Box 64, 383 22  MÖNSTERÅS