TETRA / RAKEL är ett område där samhällsviktiga funktioner skall ingå för ett gemensamt ledningssystem.

Vi tror att många kommer att bli berörda av detta på ett eller annat sätt i framtiden.

Vi är (från MSB), diplomerade kundanslutare i RAKEL-nätet.

Q  Drift

Q  Underhåll

Q  Projektering

Q  Support

Q  Ledningsanalys

Q  Sambandsanalys

Q  PU