VillaLarm

Fick idag en beställning på ett villalarm som skall levereras och installeras i Lyckeby (Karlskrona). Lång resa men vill kunden speciellt anlita oss, så ställer vi givetvis upp.